YCARS Calendar

August 2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • YCARS 2m Evening Net
 • Hoodlum Friendship Net
2
 • YCARS 2m Evening Net
3
 • YCARS 2m Evening Net
4
 • Skywarn Net
 • YCARS 2m Evening Net
5
 • YCARS 2m Evening Net
6
 • YCARS Morning 2m Net
 • Hobby / Fun Night
 • Skywarn Net
 • YCARS 2m Evening Net
7
 • YCARS 2m Evening Net
8
 • YCARS 2m Evening Net
 • Hoodlum Friendship Net
9
 • YCARS 2m Evening Net
10
 • YCARS 2m Evening Net
11
 • Skywarn Net
 • YCARS 2m Evening Net
12
 • YCARS 2m Evening Net
13
 • YCARS Morning 2m Net
 • Skywarn Net
 • Business Meeting
 • YCARS 2m Evening Net
14
 • YCARS 2m Evening Net
15
 • YCARS 2m Evening Net
 • Hoodlum Friendship Net
16
 • YCARS 2m Evening Net
17
 • YCARS 2m Evening Net
18
 • Skywarn Net
 • YCARS 2m Evening Net
19
 • YCARS 2m Evening Net
20
 • YCARS Morning 2m Net
 • Skywarn Net
 • YCARS 2m Evening Net
21
 • YCARS 2m Evening Net
 • Monthly Simplex Practice Net
22
 • YCARS 2m Evening Net
 • Hoodlum Friendship Net
23
 • YCARS 2m Evening Net
24
 • YCARS 2m Evening Net
25
 • Skywarn Net
 • YCARS 2m Evening Net
26
 • YCARS 2m Evening Net
27
 • YCARS Morning 2m Net
 • Presentation Meeting
 • Skywarn Net
 • YCARS 2m Evening Net
28
 • YCARS 2m Evening Net
29
 • YCARS 2m Evening Net
 • Hoodlum Friendship Net
30
 • YCARS 2m Evening Net
31
 • YCARS 2m Evening Net